Przesłanki w rozgrywce

Przesłanki w rozgrywce

Przesłanki w rozgrywce ________________________________________ Wnioski z licytacji przeciwników Bardzo ważne jest wyciąganie wniosków z licytacji przeciwników. Niejednokrotnie na podstawie licytacji można odtworzyć dość dokładnie położenie kluczowych figur, bądź układ rąk obrońców, co pozwala przyjąć linię rozgrywki, całkowicie odmienną od dyktowanej przez statystykę. Oto przykład takiej rozgrywki: DW1092 - W432 AK54 N W E S A8765 DW AD DW109 W otworzył licytację 1 , po czym S rozgrywa 6 . W zaatakował królem kier. Bez licytacji przeciwników, prawidłową rozgrywką jest wykonanie najpierw impasu pik, a potem impasu karo. Rozgrywka ta daje 75% szans na realizację kontraktu. Ale po otwarciu licytacji przez W, prawdopodobieństwo udania się któregokolwiek z impasów jest bliskie zeru (gracze EW mają razem 13 PC, wobec tego gdyby któryś z króli był pod impasem, to otwierający miałby tylko 10 PC). Jak należy wobec tego rozgrywać? Należy przebić kiera, przejść do ręki asem pik (już teraz może spaść singleton król od W), przebić drugiego kiera, i, o ile piki podzieliły się 2-1, i król pozostał u obrońców, zacząć grać trefle. Jeżeli obrońcy nie przebiją, to po zgraniu czterech trefli, odchodzimy atutem - jeżeli zgodnie z naszą analizą W weźmie lewę na króla, będzie musiał zagrać albo w karo, albo w podwójny renons (co po przebiciu w stole umożliwi nam wyrzucenie damy karo). ________________________________________ Zasada ograniczonego wyboru Niejednokrotnie przesłanki dla wyboru właściwego zagrania dostarczy nam zasada ograniczonego wyboru - reguła, mówiąca, że wykonanie określonego zagrania przez obrońcę sugeruje, że nie miał on do wyboru równocennego zagrania alternatywnego. Oto dwa przykłady, ilustrujące tą regułę: Mamy do rozegrania kolor: AK1092 N W E S 8765 Po zagraniu asa, od E spadła dama. Co dalej? Zgodnie z regułą ograniczonego wyboru, należy przejść do stołu, i po zagraniu stamtąd w ten kolor i dołożeniu blotki przez W, impasować - gdyby E miał DW sec, to mógłby dołożyć albo damę, albo waleta; wobec tego dołożenie damy, jest przesłanką, że nie ma on drugiej figury. AK3 AW103 DW2 AK3 N W E S DW10 K987 K98 D54 Po licytacji: N S 2 (Acol) 2 BA 3 BA 6 BA pas S rozgrywa 6 BA, W zaatakował ósemką pik. Rozgrywający wziął asem w stole i zagrał damą karo. W zabił asem i odszedł w pika. Przy zgrywaniu pików, kar i trefli obaj obrońcy dokładali do koloru. Gdzie należy szukać damy kier? Przesłanką może być reguła ograniczonego wyboru - W zdecydował się na wyjście z blotek. Wobec tego jest dość prawdopodobne, że nie miał w kierach samych blotek, gdyż wtedy wist w kiery stanowiłby alternatywę dla wyjścia w piki. Dlatego należy założyć, że dama kier jest u W. ________________________________________ Rozgrywka wywiadowcza Załóżmy, że w powyższym rozdaniu, po odejściu W w trzeciej lewie w pika, E nie dołożył do koloru. Wobec tego wiemy już, że W ma sześć pików, a E jednego. Teraz do zgrywanych kar i trefli obaj obrońcy dokładali do koloru. Gdzie teraz szukać damy kier? W ma sześć pików, co najmniej trzy trefle i co najmniej trzy kara. Może mieć więc co najwyżej jednego kiera. Wobec tego, po zgraniu asa kier należy impasować damę u E. Odłożenie rozegrania kluczowego koloru, takiego jak kiery w powyższym przykładzie daje szansę odtworzenia układu rąk obrońców, co niejednokrotnie pozwoli na znalezienie dodatkowych przesłanek. Rozgrywkę taką nazywamy rozgrywką wywiadowczą. ________________________________________ Metoda hipotezy Metodą hipotezy nazywamy przyjęcie w rozgrywce założeń, dotyczących położenia kluczowych kart, opartych na wnioskach z licytacji oraz warunkach koniecznych do realizacji kontraktu, co stwarza dalsze przesłanki rozgrywkowe. Oto przykład takiego rozumowania: 109865 K32 W KW53 N W E S KD743 654 A A1064 Po licytacji: W N E S pas pas pas 1 pas 4 pas... W zaatakował królem karo. Bijemy asem i gramy króla atu. E bije asem i odchodzi w karo. Przebijamy i ściągamy króla pik. Od W spada walet. Jak należy rozgrywać? Aby można było zrealizować kontrakt, as kier musi być w ręce W. Wobec tego, przyjmujemy, że ma on już 10 PC (mariasz karo, walet pik i as kier). Dlatego damy trefl należy poszukiwać w ręce E, gdyż z 12 PC W otworzyłby licytację.