BRYDŻ - lipiec-sierpień 2018

BRYDŻ - lipiec-sierpień 2018

Już w kioskach wakacyjny numer "Brydża"

84 strony lektury, a na nich: