Brydż - styczeń 2021

Brydż - styczeń 2021

Już ukazał się pierwszy numer BRYDŻa w Nnowym roku, a w nim można przezzytać: