Blue Team w akcji - c.d.

Blue Team w akcji - c.d.

Amerykanie wielokrotnie sugerowali, że wieloletnia supremacja Blue Teamu nie jest spowodowana wyłącznie technicznymi przewagami graczy włoskich, ale że stosują oni także „wspomaganie”. Celował w tym zwłaszcza Albert Sheinwold. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość oficjelom amerykańskim, że próby robienia publicznego szumu na ten temat, nie poparte dowodami, gasili natychmiast, zawieszając osoby podejmujące takie próby.

Po Bermuda Bowl 1958 została zaprezentowana cała seria rozdań, w których pary włoskie wykonywały zagrania, nie zawsze dające się racjonalnie uzasadnić. Popatrzmy na kilka takich problemów:

 

1.Zajmujecie pozycję E z kartą:

♠A ♥4 ♦10954 ♣DW98753.

Po licytacji:

W

Forquet

N

Stone

E

Siniscalco

S

Roth

2♠

pas

3♣

3♥

pas

4♥

pas…

 

partner wyszedł ♠D i wyłożył się dziadek:

♠K976 ♥W2 ♦AD873 ♣K2

Ze stołu blotka. Wziąłeś na asa i jak kontynuujesz?

 

Siniscalco po wzięciu na asa zagrał w karo… jaki był efekt tego zagrania?

 

♠ K976

 

 

♥ W2

 

 

♦ AD873

 

 

♣ K2

 

♠ DW10543

N

W            E

S

♠ A

♥ A1096

♥ 4

♦ -

♦ 10954

♣ 1064

♣ DW98753

 

♠ 82

 

 

♥ KD8753

 

 

♦ KW62

 

 

♣ A

 

Jakie szanse obłożenia kontraktu miał Siniscalco? Zastanie u partnera asa trefl i lewy kierowej – wtedy można dojść do partnera treflem, wziąć przebitkę pikowa, a lewa kierowa (np. Dxx u partnera zapewni wpadkę, bądź renons karo… Ale czy po pasie Forqueta po 3♥, a także potem po 4♥, większa szansa u niego była na renons bądź asa w treflach, czy na renons karo? W każdym razie problem został rozwiązany bezbłędnie.

 

2.Z kartą W: ♠62 ♥AW10752 ♦- ♣A8542 po licytacji:

W

D’Alelio

N

Roth

E

Chiaradia

S

Stone

1♥

ktr.

4♦

4♠

pas…

 

 

 

4♦ - naturalny blok

zaatakowałeś asem kier; wyłożył się stół:

♠KD109 ♥8 ♦AK83 ♣DW97; partner dokłada do koloru. Jak kontynuujesz?

Wydaje się, że dość naturalne jest zagranie asa trefl na szansę ewentualnej przebitki… ale D’Alelio zagrał blotkę trefl… Popatrzmy na rozkład:

 

♠ KD109

 

 

♥ 8

 

 

♦ AK83

 

 

♣ DW97

 

♠ 62

N

W            E

S

♠ W4

♥ AW10752

♥ 93

♦ -

♦ W10976542

♣ A8542

♣ K

 

♠ A8753

 

 

♥ KD64

 

 

♦ D

 

 

♣ 1063

 

Oczywiście bardziej naturalne zagranie asa i blotki, tak, jak miało to miejsce na drugim stole, prowadziło do tego samego wyniku – bez dwóch.

 

3.Po licytacji:

W

Siniscalco

N

Stone

E

Forquet

S

Roth

pas

pas

pas

1♣

pas

1♦

pas

2♥

pas

3♥

pas

4♥

pas…

 

 

 

w co atakujesz z kartą Siniscalco:

♠K10853 ♥1053 ♦862 ♣43?

Pewnie w pika… W sytuacji, gdy rozgrywający ma zapasowy kolor treflowy, a w dziadku są jakieś kara, wygląda, że trzeba otwierać piki, licząc na to, że partner ma w nich asa lub damę. Ale Siniscalco wyszedł w karo; partner miał dwie blotki pik, a w karach AW107…

 

4.Po licytacji:

W

Siniscalco

N

Becker

E

Forquet

S

Crawford

2♦1)

pas

2BA

3♥

pas2)

4♥

ktr.

pas…

1)słabe dwa

2)czy także byś spasował?

w co zaatakujesz z kartą Siniscalco:

♠D ♥- ♦976542 ♣DW9875?

Pik na pewno odpada, a z kolorów młodszych lepszy, bardziej atakujący, wydaje się być wist w trefle. Siniscalco wyszedł w karo… Partner miał w tym kolorze AD8 a w treflach tylko K10…

 

5.Po licytacji:

W

Forquet

N

Crawford

E

Siniscalco

S

Becker

 

1♦

pas

2♣

pas

3♣

pas

4BA

pas

5♥

pas

6♣

pas…

 

 

 

w co zawistujesz z ręką W:

♠D8543 ♥A106 ♦8542 ♣5

Wygląda, że trzeba wyjść atakująco – blotki w karach sugerują że ten kolor może być źródłem lew rozgrywającego. Więc najwyżej trzeba ocenić atak w pika, drugi wybór to ♥A.

Tutaj Forquet wyszedł w karo, a partner miał:

♠W10962 ♥8532 ♦K9 ♣D2.

 

6.Po licytacji

W

Forquet

N

Silodor

E

Siniscalco

S

Rapee

pas

1BA

pas

2♣

pas

2♠

pas

3♥

pas

4♥

pas

5♦

pas

6♥

pas…

 

w co wyjdziesz z ręką:

♠D732 ♥KW ♦65 ♣W10732

Tutaj wydaje się, że wist treflowy łączy w sobie bezpieczeństwo i agresywność (nielicytowany kolor). Ale Forquet wyszedł nie w trefla, tylko w karo, trafiając u partnera w ♦KD87 a w treflach partner miał A9865…

 

© Marek Wójcicki