Brydż 6/2016 - problemy panelu licytacyjnego

Brydż 6/2016 - problemy panelu licytacyjnego

Oto zestaw problemów licytacyjnych do konkursu z ostatniego numeru "Brydża":