Brydż 11/2016 - problemy panelu licytacyjnego

Brydż 11/2016 - problemy panelu licytacyjnego

W listopadowym numerze "Brydża" jest kolejny zestaw problemów panelu licytacyjnego: