Prenumerata "Brydża"

Prenumerata "Brydża"

W związku z zawirowaniami na rynku dystrybucji prasy, tylko prenumerata bezpośrednio u wydawcy gwarancją szybkiego i regularnego otrzymywania "Brydża".

Prenumeratę na dowolny okres roku i od dowolnego miesiąca (na przelewie proszę o oznaczenie jakiego okresu dotyczy), można uzyskać, wpłacając pieniądze na konto:

Marek Wójcicki, ul. Sikorskiego 5/22, 37-700 Przemyśl

Bank Pekao I/O Przemyśl

Rachunek nr 57 1240 2568 1111 0010 5087 9268

Koszt prenumeraty krajowej 130 zł za 11 kolejnych numerów, za granicę 220 zł pocztą zwykłą, 250 priorytetem.

Wszelkie bliższe informacje można uzyskac pod telefonem 881060384 bądź mailowo, kierując pytania na adres: marek.wojcicki@bridge.com.pl