BRYDŻ marzec 2017 - problemy panelu licytacyjnego

BRYDŻ marzec 2017 - problemy panelu licytacyjnego

KONKURS BRYDŻA 7/2017