BRYDŻ kwiecień 2017 - problemy panelu licytacyjnego

BRYDŻ kwiecień 2017 - problemy panelu licytacyjnego

Oto zestaw problemów konkursu nr 8/2017 z kwietniowego numeru "Brydża"