Brydź 5/2017 - problemy panelu licytacyjnego

Brydź 5/2017 - problemy panelu licytacyjnego

Oto problemy licytacyjne z majowego "Brydża":