Brydż - czerwiec 2017

Brydż - czerwiec 2017

Już w kioskach powinien być czerwcowy brydż, a w nim